วันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาเที่ยวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองของวีรชนคนกล้าดังนั้นขอให้ทุกคนที่มีความกล้าใดเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยของเรานั่นก็คือเมือง มาเที่ยวแห่งนี้ ผมว่าการท่องเที่ยวต้องเดินทาง ในใจแต่ถ้าใจไปไม่ถูกอย่างแน่นอนดังนั้นผมขอแนะนำ  ประสบการณ์ที่ผมได้ไปเที่ยวที่ต่างต่างโดย   รถรับจ้าง   ดังนั้นทุกท่านควรใช้รถรับจ้าง เพราะประหยัดทัวร์สบายคนของดีเยอะไม่ต้องซ่อมรถดังนั้นทุกคนจึงไปอนุญาตสะดวก วันนี้ขอให้ทุกท่าน มาท่องเที่ยวเมืองคนกล้ากันครับ
1 เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าท่าปลา กั้นแม่น้ำน่าน ที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น เดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานและมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไว้เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบต่อหน้าที่นี้ต่อไปทั้งนี้พื้นที่ของเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยนะครับท่านผู้ชม
2 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่ง ที่แห่งนี้เป็นที่ ประดิษฐานสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติของท่านในความองอาจกล้าหารักชาติและเสียสละเลือดเนื้อเมื่อครั้งพระยาพิชัยซึ่งครองเมืองนี้ ในสมัยธนบุรี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว อุตรดิตถ์ อนุสาวรีย์กุมภาพันธ์พ.ศ 2502 เป็นต้นมา
3 วนอุทยานต้นสักใหญ่ ซึ่งภายในนั้นมีต้นสักที่ใหญ่มากซึ่งได้พบเมื่อประมาณ 130 ปีก่อน ซึ่งมีความสุขมากๆแม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหักไปลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ตั้งแต่นานมาแล้วและมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งในอุทยานแห่งนี้ยังมีเส้นทางให้เดินดูธรรมชาติทั้งสองข้างทางที่งดงามระยะทาง 2 กิโลเมตรถ้าไปกลับก็นับเอาแล้วกันครับ
5 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวซึ่งเป็นอุทยานที่โด่งดังมากในเมืองอุตรดิตถ์นี้และเมื่อยพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ไปถึงสมบูรณ์มากปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติ แหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลมาตาม ทำทานนั้น จากยอดสูงภูเขาหรือภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2102 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศเลยทีเดียว และมีจุดที่น่าสนใจเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวคือน้ำตกภูสอยดาวเป็นน้ำตก 5 ชั้น ซึ่งทำให้สะดวกสบายในการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมมากมาย
ขอให้ทุกท่านได้มาที่เที่ยวตามที่ผม ทำบทความให้ จะทำให้ทุกท่าน ไม่วางแผนและตัดสินใจเพื่อมาเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่มีความสุขอย่างแน่นอน