น้ำตกแม่สาไม่เพียงเป็นน้ำตกที่สวยงาม หากยังมีสายน้ำไหลชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี โดยน้ำตกแม่สานั้นเป็นน้ำตก 10 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 100-500 เมตร และชั้นที่สวยที่สุดต้องยกให้น้ำตกชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 7 ที่สามารถลงเล่นน้ำได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง ว่ากันว่าน้ำตกแม่สาแห่งนี้ในช่วงปลายฤดูฝนจะมีความสวยงามที่สุด

ทั้งนี้ น้ำตกแต่ละชั้นนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันดังนี้

· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 1 ชื่อ น้ำตกผาลาด

· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 2 ชื่อ น้ำตกวังยาว

· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 3 ชื่อ น้ำตกผาแตก


· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 4 ชื่อ น้ำตกวังสามหมื่น

· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 5 ชื่อ น้ำตกวังท้าวพรหมมา


· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 6 ชื่อ น้ำตกตาดเหมย


· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 7 ชื่อ น้ำตกพนารมย์


· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 8 ชื่อ น้ำตกผาเงิบ

· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 9 ชื่อ น้ำตกวัดห่าง


· น้ำตกแม่สาชั้นที่ 10 ชื่อ น้ำตกลานเท

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนสายแม่ริม-สะเมิง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.